BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PLURA S AD G 200 3,0

POPIS VÝROBKU: Výrobek řady PLURA SELF ADHESIVE AD patří mezi sofistikované produkty u obou hydroizolací se špičkovými parametry a vlastnostmi. Je vyroben ze směsi destilovaného bitumenu, speciálních SBS samolepicích event. tepelně adhezivních polymerů aktivovaných teplem. Je armován mechanicky odolnou, pevnou a stabilní skelnou tkaninou (G).

použití: Výrobek je vhodný pro řešení vícevrstvých systémů na kompletace tepelně izolačních dílců (EPS, PIR, PUR... dostatečně připevněných k podkladu) nebo pro bezpečnou aplikaci jako podkladní vrstva na dřevěné plochy (OSB desky, prkenný záklop...). Současně je vhodný i jako parozábrana event. hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti. Vrchní vrstva pásu je tvořena jemným pískem, spodní líc pak samolepicím aktivovatelným filmem chráněným snímatelnou PE fólií.

technické vlastnosti

jedn.

G 200

povrchová úprava

 

jemný písek

Výztužná vložka - typ

 

SKLO - TKANINA

tloušťka                                                                            (EN 1849 - 1)

mm

3,0      4,0

pevnost v tahu                                                                (EN 12311-1)

 

 

- podél

N/5 cm

1200

- napříč

N/5 cm

1200

prodloužení                                                                     (EN 12311-1)

 

 

- podélné

%

4

- příčné

%

4

rozměrová stabilita

%

± 0,1

pevnost proti protržení                                             (EN 12310-1)

N/5 cm

200/200

FRAAS BOD ZLOMU

° c

- 30

OHYB SMĚSI  ZA STUDENA

° c

- 25

ohyb pásu za studena                                                   (EN 1109)

° c

- 15

STÉKAVOST                                                                          (EN 1110)

° c

+ 90

REAKCE NA OHEŇ

třída

F

Pro aplikaci platí zvláštní technologická pravidla.
*        minimální teplota při aplikaci + 10°C (doporučená + 12°C)
**      podklad (kromě tep.- izol. dílců) musí být opatřen penetračním nátěrem PRIMERTEC 200 – 400 g/m2