BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

PRIMERTEC

popis výrobku: primertec je penetračně adhezní nátěr za studena, černé barvy vyrobený na bázi kvalitního destilovaného bitumenu modifikovaného SBS s obsahem adhezních vložek v rozpouštědlové formě (viz předpisy pro práci s rozpouštědly).

použití výrobku: Pro přípravu podkladů pro hydroizolace systému pluvitec zejména ve střešních  pláštích, izolace spodních staveb (především vertikálních konstrukcí) a izolace mostovek.

technické vlastnosti

 

Specifická hmotnost směsi

0,9 – 1,0 kg/dm3 + 0,06

Doba zaschnutí povrchu  při 25° C

30 min.

Doba proschnutí celé vrstvy při  25° C

8 – 12 hod.

Sušina

48 %

Viskozita 4 při 25° C

16 sec.

Dávkování cca:     - střešní plášť

100 – 200 g/m2

                               - izolace spodních staveb

100 – 150 g/m2

                               - izolace mostovek

300 – 350 g/m2

Bod vzplanutí v uzavř. kelímku

21° C

Bod měknutí K + K

100° C

Konzistence při 20° C

25 sec.

Adheze  při +   8° C

0,7 MPa

                při + 23° C

0,4 MPa