BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

tech 1000

popis výrobku: Jedná se o vysoce kvalitní elastomerický modifikovaný hydroizolační pás s vynikajícími vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS s hvězdicovou vazbou. Pás je armován compositním polyesterovým rounem (var. P) či skelným rounem (var.V), skelnou tkaninou (var.G200), Al folií+skelným rounem (var.BAR.VAP.).  

POUžití : Pro extrémně namáhané struktury konstrukcí. Jedná se především o izolace plochých střech, jejich sanace a parozábrany, izolace vodohospodářských staveb, nejzatíženější izolace spodních staveb včetně izolace proti radonu, izolace detailů. Předností materiálu TECH 1000 je vysoká flexibilita a odolnost vůči nízkým teplotám, tepelnému stárnutí za chladu, trvanlivost a rozměrová stabilita.
Vrchní vrstva je kryta spalnou PE folií s vyznačením geometrie pásu. Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem tajícím při natavování s montážním šachovnicovým potiskem. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním vzorovaného spodního líce povrch umožňující difúzi par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.

technické vlastnosti

jedn.

P

BARRIERA
VAPORE

V

G

povrchová úprava

 

PE-FOLIE

PE-FOLIE

PE-FOLIE

PE-FOLIE

Výztužná vložka - typ

 

PES-composit 

Al - sklo

sklo-rouno

sklo-TKANINA

tloušŤka                            (EN 1849-1)

mm

~3,4        4,0

~3,4       4,0

~2,8  ~3,3    4,0

~3,4        4,0

nominální váha               (EN 1849-1)

kg/m2

  4,0      ~5,0

  4,0     ~5,0

  3,0    4,0  ~5,0

  4,0      ~5,0

pevnost v tahu                 (EN 12311-1)

 

 

 

 

 

- podél

N/5 cm

600

450

300

1 200

- napříč

N/5 cm

500

350

200

1 200

prodloužení                      (EN 12311-1)

 

 

 

 

 

- podélné

%

35

2

2

4

- příčné

%

35

2

2

4

rozměrová stabilita         (EN 1107-1)

%

±  0,2     ±  0,2

-

-

-

pevnost proti protržení (EN 12310-1)

N/5 cm

140/140

100/100

80/80

-

fraas bod zlomu

° c

- 30

- 30

- 30

- 30

ohyb směsi za studena

° c

- 25

- 25

- 25

- 25

ohyb pásu za studena      (EN 1109)

° c

- 20

- 20

- 20

- 20

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA (EN 1110)

° c

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

BOD MěKNUTí (K + K)

° c

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

permeabilita

m

 

1 500 000

 

 

RADON – SOUČINITEL DIFUZE

 

ANO

ANO

 

ANO