BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

Tech 3000

Popis výrobku: Jedná se o vysoce kvalitní elastomerický plně modifikovaný hydroizolační pás s vynikajícími vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS s hvězdicovitou (alt. křížovou) vazbou. Pás je armován kompozitním polyesterovým rounem.

použití: Pro extrémně namáhané struktury konstrukcí. Jedná se především o izolace plochých střech, jejich sanace a rekonstrukce, izolace vodohospodářských a liniových staveb, nejzatíženějších izolací spodních staveb, izolace detailů. Předností materiálu TECH 3000 je vysoká flexibilita a odolnost vůči nízkým  teplotám a tepelnému stárnutí za chladu, trvanlivost a velmi vysoká  elasticita s protažením hmoty 1500 %. Vrchní vrstva s minerálním  hrubozrnným posypem (ve var. PA, VA)   zaručuje dokonalou ochranu proti ÚV záření, zvyšuje mechanickou odolnost materiálu a dotváří estetický vzhled produktu. Okraje bez posypu umožňují snadnější aplikaci pásů a kontrolu přímočarosti pásu. Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem tajícím při natavování s montážním šachovnicovým potiskem. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním vzorovaného spodního líce povrch umožňující difúzi par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.

technické vlastnosti

jedn.

PA

povrchová úprava

 

posyp

Výztužná vložka – typ

 

PES-composit

tloušŤka                                             (EN 1849-1)

mm

   ~4,1        ~4,1          4,2           5,0

nominální váha                                               (EN 1849-1)

kg/m2

     5,0          5,0*       ~5,5**     ~6,3

pevnost v tahu                                 (EN 12311-1)

 

 

- podél

N/5 cm

500         750         750         750

- napříč

N/5 cm

400         500         500         500

prodloužení                                     (EN 12311-1)

 

 

- podélné

%

35

- příčné

%

35

rozměrová stabilita                      (EN 1107-1)

%

±  0,2

pevnost proti protržení                              (EN 12310-1)

N/5 cm

140/140     170/170    170/170

fraas bod zlomu

° c

- 30

ohyb směsi za studena

° c

- 25

ohyb pásu za studena                    (EN 1109)

° c

- 25

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA       (EN 1110)

° c

+ 100

BOD MěKNUTí (K + K)

° c

+ 110

 
* varianta od 07/2012