BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

Tech 5000

Popis výrobku: Jedná se o špičkový elastomerický plně modifikovaný hydroizolační pás s vynikajícími vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS s hvězdicovitou (alt. křížovou) vazbou. Pás je armován kompositním polyesterovým rounem vysoké gramáže (varianta PA), zaručujícím pevnost a rozměrovou stabilitu výrobku.

použití: Pro extrémně namáhané struktury konstrukcí. Především pro speciální jednovrstvé systémy střešních plášťů, izolace vodohospodářských a liniových staveb, nejzatíženějších izolací spodních staveb, izolace detailů. Předností materiálu TECH 5000 je vysoká flexibilita, rozměrová stabilita a odolnost vůči nízkým  teplotám a tepelnému stárnutí za chladu, trvanlivost a velmi vysoká elasticita s protažením hmoty 2000%. Vrchní vrstva s minerálním hrubozrnným posypem (varianta PA) zaručuje dokonalou ochranu proti ÚV záření, zvyšuje mechanickou odolnost materiálu a dotváří estetický vzhled produktu. Speciální 12 cm široké okraje bez posypu umožňují snadnější aplikaci pásů a kontrolu přímočarosti pásu (i při mechanickém kotvení ve spoji). Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem tajícím při natavování s montážním šachovnicovým potiskem. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním vzorovaného spodního líce povrch umožňující difúzi par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.

technické vlastnosti

jedn.

PA

povrchová úprava

 

posyp

Výztužná vložka – typ

 

PES-composit

tloušŤka                                             (EN 1849-1)

mm

    ~4,3       4,5       5,0

nominální váha                               (EN 1849-1)

kg/m2

      5,5     ~5,9     ~6,4

pevnost v tahu                                 (EN 12311-1)

 

 

- podél

N/5 cm

850

- napříč

N/5 cm

650

prodloužení                                      (EN 12311-1)

 

 

- podélné

%

40

- příčné

%

40

rozměrová stabilita

%

±  0,3       ±  0,3

pevnost proti protržení                  (EN 12310-1)

N/5 cm

160/160

fraas bod zlomu

° c

- 35

ohyb směsi za studena

° c

- 30

ohyb pásu za studena                     (EN 1109)

° c

- 30

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA         (EN 1107-1)

° c

+ 110

BOD MěKNUTí (K + K)

° c

+ 115

FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU

 

40.000