BOHEMIA FR SYSTEMS
spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 212 802
e-mail: infopluvitec.cz


Tématické odkazy:
STAMACO


Reklamní partner:

 

Tech 5000 PA NO FLame

Popis výrobku: Jedná se o špičkový elastomerický plně modifikovaný hydroizolační pás s vynikajícími vlastnostmi vyrobený ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi SBS s hvězdicovitou (alt. křížovou) vazbou.  Pás je armován kompositním polyesterovým rounem vysoké gramáže (var. P, PA) s kompozitní vložkou zaručující pevnost a stabilitu výrobku.

použití:  Pás NO FLAME s retardérem proti hoření je vhodný pro extrémně namáhané struktury konstrukcí, především pro speciální konstrukce s požadavkem vyšší požární odolnosti. Nadstandardním parametrem produktu je jeho zvýšená odolnost vůči přelétavému ohni (zkouška ČSN P CEN/TS 16 459-1187, zkouška 3 - Broof(t3)-PRA5-03-18-903-C-0). Předností materiálu je vysoká elasticita a odolnost vůči nízkým teplotám a tepelnému stárnutí za chladu, trvanlivost, špičková pevnost a průtažnost, vysoká odolnost proti protržení i proti ÚV záření a odolnost vůči vysokým teplotám.  Vrchní vrstva s minerálním hrubozrnným posypem zaručuje mechanickou a teplotní odolnost materiálu i jeho estetický vzhled. Speciální 12 cm široké podélné okraje bez posypu umožňují dokonalé a spolehlivé svaření pásů. Spodní povrch je opatřen speciálním spalným PE filmem s montážním potiskem tajícím při natavování. Pod roztátým PE filmem při aplikaci vzniká táním spodního líce povrch umožňující difúzi par současně omezující tvorbu puchýřů a při aplikaci snižující spotřebu plynu.
 

technické vlastnosti

jedn.

PA NO FLAME

povrchová úprava

 

posyp

Výztužná vložka – typ

 

composit

tloušŤka                                             (EN 1849-1)

mm

  4,5

nominální váha                               (EN 1849-1)

kg/m2

~5,9

pevnost v tahu                                 (EN 12311-1)

 

 

- podél

N/5 cm

850

- napříč

N/5 cm

650

prodloužení

 

 

- podélné

%

40

- příčné

%

40

rozměrová stabilita                       (EN 1107-1)

%

±  0,3

pevnost proti protržení                (EN 12310-1)

N/5 cm

200/200

fraas bod zlomu

° c

- 30

ohyb směsi za studena

° c

- 25

ohyb pásu za studena                     (EN 1109)

° c

- 25

TEPELNá ROZMěROVá STABILITA         (EN 1110)

° c

+ 100

BOD MěKNUTí (K + K)

° c

+ 100